Κηραλοιφή

Home /Κηραλοιφή

Η κηραλοιφή έχει την μορφή πηχτής και λιπαρής κρέμας είναι μια συνταγή που προέρχεται από τα Αρχαία χρόνια και …